Inhoud winkelwagen / afrekenen
U bent hier: Privacy policy
   

Muntenkabinet hanteert een stringent privacybeleid, waarbij de Nederlandse privacywetgeving nauwkeurig wordt nageleefd. Muntenkabinet beschermt de privacy van bezoekers van haar website, die privacy gevoelige informatie aan haar verstrekken. Muntenkabinet spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de navolgende doeleinden.

Muntenkabinet wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Muntenkabinet haar producten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers.

De bezoeker van de website van Muntenkabinet beslist zelf of deze zijn/haar gegevens door Muntenkabinet gebruikt mogen worden voor het doel, waarvoor Muntenkabinet deze wenst te bewaren. Daaronder dient te worden verstaan het gebruik van de persoongebonden gegevens, zoals NAW gegevens, binnen de organisatie van Muntenkabinet ten behoeve van het werven van nieuwe klanten danwel het bedienen van bestaande klanten. Muntenkabinet verstrekt deze gegevens nooit aan derden. Op ieder gewenst moment kan de bezoeker zijn/haar bij Muntenkabinet geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten verwijderen. Dat kan geschieden middels een e-mail bericht aan info@muntenkabinet.nl met het verzoek voor verwijdering van de persoonsgebonden gegevens zorg te dragen.

Muntenkabinet behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Powered by MB software